Covadis gaat verhuizen en wel naar een plek 500 meter verderop! Het nieuwe pand is helemaal gereed voor onze ontwikkelaars. Zij gaan ook daar de mooiste code creëren.