Covadis helpt kosten besparen bij stroomgebruik

Ontwikkelteam draait hand niet om voor ambitieuze doelstelling

Covadis werkt iedere dag met veel passie met de nieuwste technologieën. Momenteel wordt er een applicatie ontwikkeld waarin het actuele stroomverbruik van ruim een miljoen energiemeters real time te volgen is. Dit geeft de opdrachtgever, een energieleverancier, de gelegenheid direct te handelen wanneer het verbruik niet overeenkomt met de ingekochte hoeveelheid 

Naast de energieleverancier kan de eindklant zelf straks natuurlijk ook het actuele verbruik aflezen. Een ambitieuze doelstelling waar Covadis de hand niet voor omdraait. 

Onbalans 

De gloednieuwe toepassing die Covadis ontwikkelt voldoet aan verschillende essentiële wensen van de opdrachtgever. Zo moet het mogelijk zijn om een kolossale hoeveelheid data op te slaan. Daarnaast moet deze toepassing real time informatie zenden naar ontvangers. Naast de energieleverancier kan dit ook een derde partij zijn. Dit alles om met name één verschijnsel tegen te gaan: onbalans in het energienetwerk. 

Extra kosten

Bij onbalans wordt in een periode meer of minder stroom gebruikt dan van tevoren is ingekocht. Het gebruik in een netwerk wordt bepaald aan de hand van een van tevoren ingeschatte hoeveelheid stroom. Wanneer dit netwerk onder- of overbelast wordt (onbalans), ontstaan er extra kosten voor het terug in balans brengen van het netwerk. Gebeurt dit niet, dan hebben delen van Nederland geen stroom meer. De extra kosten komen uit de zak bij zowel de leverancier als de afnemer. Het is namelijk goed mogelijk dat bij onbalans de elektriciteitscentrales moeten worden bijgeschakeld, of dat er overbodige energie wordt opgeslagen in batterijen.

Big data met een hoofdletter ‘B’

Big Data

Covadis ontwikkelt hét wapen in de strijd tegen onbalans. Dat werkt als volgt. De elektriciteitsmeters bij de afnemers zenden ieder kwartier een bericht en sturen het naar een database. Onbalans wordt berekend per kwartier. Daarom moeten de berichten in real time per minuut of in een nog kleiner tijdsbestek worden opgevraagd. Als er binnen een kwartier onbalans dreigt te ontstaan, kan er op geacteerd worden. Door het korte tijdsbestek waarin deze acties plaatsvinden, is hoogstaande technologie nodig. Als we uitgaan van een minuut, zijn dit in een etmaal zeker 1.440 berichten per meter. Bij een miljoen meters zijn dit wel 1.440.000.000 berichten per dag die opgeslagen moeten worden. Voor nieuwe voorspellingen is het relevant om deze gegevens te gebruiken. Dat is big data met een hoofdletter ‘B’. Deze informatie is nodig om een correcte inschatting te maken van de benodigde hoeveelheid stroom. Covadis grijpt deze uitdaging met beide handen aan voor een passende oplossing.

Oplossing

Voor zowel de leverancier als voor de gebruiker is het wenselijk om het actuele gebruik te zien. De leverancier koopt de stroom direct van de spotmarkt (energie beurs). Afnemers betalen bij deze leverancier altijd de actuele uurprijs. Op basis van de dag van vandaag wordt het verbruik van morgen ingeschat. Hoewel deze inschatting door de actuele metingen zeer accuraat is, is het risico op onbalanskosten niet uit te sluiten. Juist daarom is de aankomende toepassing een belangrijke oplossing. Zodra de leverancier ziet dat er minder of meer stroom gebruikt wordt, wordt straks op afstand een apparaat ingeschakeld om het verbruik te corrigeren. Denk aan een laadpaal die wordt in- of uitgeschakeld om onbalans te voorkomen. Doordat de technologie steeds accurater wordt, kan het risico op onbalans en extra kosten omgezet worden naar opbrengsten.

Forecasting

De klanten van de leverancier zijn ondernemer. Voor hen is het belangrijk om een zo actueel mogelijke status van het stroomgebruik te hebben. Zeker als de klant zelf de forecasting uitvoert en dus ook zelf het onbalansrisico op zich neemt. Als een fabriek te veel of te weinig stroom verbruikt, kan er een koelinstallatie of een hoogoven een graad verzet worden. Met deze toepassing worden dergelijke situaties vrijwel meteen geconstateerd en gecorrigeerd. Hier hebben zowel de leverancier als de afnemer baat bij. Op deze manier worden deze beide partijen beschermd tegen de extra kosten van onbalans. De energiebalans op het net blijft straks in stand dankzij essentiële input vanuit Covadis. We kijken ernaar uit.

Denk aan een onderneming met een koelhuis. Het koelhuis moet meestal over een hele dag een bepaalde tijd aanstaan om de correcte koeling voor die dag te garanderen. Dat zou één uur kunnen zijn. De onderneming kan dat uur gebruiken zoals de dag ervoor werd ingeschat. In geval van overschot-onbalans kan de ondernemer gevraagd worden om zijn koelhuis op een ander moment geheel of gedeeltelijk in te zetten. Bijvoorbeeld door de temperatuur een graad naar beneden te laten gaan, of het koelhuis op een ander uur te laten koelen. Zo wordt de stroomvoorziening gecorrigeerd en onbalans voorkomen.