Dinsdag: Juval Lowy en Allen Holeb

“Na de kick-off van de conferentie voor die dag, volgden we een workshop waarin Jeff Prosise vertelt over hoe Machine Learning onze toekomst kan veranderen. We besloten om zoveel mogelijk verschillende sessies bij te wonen. Het doel was om aan de hand van zoveel mogelijk verschillende onderwerpen te bepalen wat voor Covadis van toegevoegde waarde is.”

“We woonden wel zes verschillende sessies bij over onderwerpen als team management, Agile ontwerpen, architectuur, DevOps en de toekomst van de software ontwikkelaar. Vooral de inspirerende sprekers Juval Lowy en Allen Holeb hebben indruk gemaakt. Na zo’n intensieve dag restte ons nog het bepalen van de meest relevante onderwerpen voor de rest van week. Lastig, want er is een grote keuze aan interessante sessies.”

Woensdag: Jon Skeet en Mark Richards

“Dinsdag zat vol met sessies en we hebben veel indrukken opgedaan. Tot laat in de avond hebben we gediscussieerd over welke sessies het meeste zouden toevoegen tijdens de rest van de week. Een bepaald thema zagen we vaak terug. De flexibiliteit van software. Bedrijfsprocessen veranderen steeds sneller en daarom wordt het steeds belangrijker dat een product zich kan aanpassen aan zijn omgeving. Dit aanpassingsvermogen gaat in de praktijk vaak te snel verloren, doordat er te veel interne of externe afhankelijkheden worden gecreëerd. Er was dus aandacht voor architectuur principes die de ontwikkeling van ‘flexibele’ producten ondersteunen.”

“Verder kon een bezoek aan Jon Skeet niet uitblijven, een beroemde spreker met veel eigen ervaring. Een ander deel van het team begon de dag met een sessie over contract-testing. Dit leverde inzichten op over de samenwerking tussen componenten. Een andere sessie ging over ‘monads’, een snel opkomende vorm van functioneel programmeren. Hierop volgden twee sessies van Mark Richards. De focus lag op het toepassen van communicatie patronen tussen microservices en het gebruik maken van machine learning, zodat een programma zichzelf optimaal kan configureren. Twee sessies die zeer complex, maar wel waardevol waren.”

Donderdag: Innovaties en Jules May

“Deze dag draaide om ‘innovaties’ die vooral concreet en toepasbaar zijn. We verleggen de focus richting Domain Driven Development en de microservice architectuur die daarbij hoort. De dag begon voor één van de architecten met ‘Web application security trends’, waarin Christian Wenz alle ontwikkelaars weer even op scherp zette over het onderwerp systeembeveiliging. Wenz gaf eveneens tips over het opleveren van een nog veiliger product. Een andere sessie ging over ‘Microservice Swarms’, de techniek waarbij een groep services door zelfregulatie zorgt voor een robuustere applicatie. Hierop volgde een praktische sessie waarbij uiteengezet werd hoe een applicatie voor eindgebruikers eveneens kan profiteren van de voordelen van deze microservice principes. Een collega volgde een sessie van twee sprekers die een kijkje achter de schermen gaven van het geheugen management in applicaties.”

“Hierop volgden we MS sessies over het gebruik van Azure Functions in microservices en de containering van applicaties. Tot slot volgde een sessie over ‘functioneel programmeren’. Jules May legde uitstekend uit dat na ‘structural programming’ en ‘object oriëntatie’ het toepassen van ‘closures’ de volgende grote golf wordt in coding.”

De architecten van Covadis vertellen nu vol passie alle collega's over hun bevindingen.