Neal Ford

Naast deze workshop volgde Covadis ook de uitleg ‘Architecture Fundamentals’ van de Amerikaan Neal Ford, een bekende naam voor software architecten in de hele wereld. “Na een korte introductie zette Ford in het eerste deel de historie van de software architect voor ons uiteen”, laat onze software architect enthousiast weten. “Ford vervolgde zijn sessie met allerlei voorbeelden van software eigenschappen die je aan mogelijk oplossingen in de praktijk kan toekennen. De boodschap was duidelijk, een goede architect word je door het te doen. Na de uitleg was het de beurt aan zijn publiek, wij dus, om met verschillende opdrachten (kata’s) in groepjes de les in praktijk te brengen.” “Na de lunch kregen we toelichting over welke bekende architecture patterns zijn ontwikkeld met verschillende probleemstellingen in gedachten. Dit voerden we uit binnen de werkgroepen, gevolgd door een presentatie. Tot slot kregen we in vogelvlucht nog veel advies om verder aan onze hard- en soft skills te werken.”

Aan het einde van de dag volgde nog een laatste bericht vanaf de andere zijde van Het Kanaal. “Met veel nieuwe inzichten en een hoop huiswerk kwam er een eind aan deze workshop dag. Een beetje uitgeblust vertrokken we via een overvolle metro naar het hotel om de aantekeningen veilig te stellen. Moe maar voldaan kwamen we op onze kamer, uiteraard met veel nieuwsgierigheid naar wat de rest van deze week brengt.”

Later deze week volgt een nieuwe update van de bevindingen van Covadis in Londen.