Oude situatie

In de oude situatie van de factuurcontrole werden de facturen door de vervoerders als Excel-bestand naar de gemeente gemaild. De gemeente kon vervolgens controleren of de gefactureerde afstanden overeenkomen met de reisschema’s van de leerlingen. Bij een fout aan de vervoerderskant, werd de vervoerder gevraagd om de factuur aan te passen en opnieuw te mailen. Dit proces werd herhaald, totdat er sprake was van een kloppende factuur.

Tijd besparen met vervoerdersmodule

Om dit proces te versnellen is er een module voor de vervoerders ontwikkeld. Zij kunnen hier inloggen om een deel van de factuur te controleren. Wanneer de factuur niet correct is, wordt dit gelijk aangegeven. Vervoerders kunnen de factuur corrigeren, alvorens deze naar de gemeente gestuurd wordt. Zo ontvangt een gemeente altijd een correcte factuur.