Het Innovatielab werkt met CI/CD

‘Ik werk aan meerdere prototypes’

Het Innovatielab blijft doordraaien. Zo wordt er nu gewerkt met CI/CD. Ook houden ze zich bezig met Table storage. Hoe vorderen deze onderzoeken? Vandaag vertellen de laboranten Ravi en Roel ons er van alles over.

Ravi heeft de rust en stilte opgezocht in een afgezonderde afdeling van het lab. Hier werkt hij geconcentreerd aan de voltooiing van zijn project. Gelukkig is hij bereid om even een praatje te maken. 

CI/CD 

Ravi werkt in zijn project met Continuous Deployment Continuous Integration (CI/CD). Prachtige techniek, maar wat kan hij ermee? 

“Ik ben aan het onderzoeken hoe dit het beste is toe te passen in een ontwikkelteam”, zegt Ravi. “Ik kijk daarbij welke tools het geschiktst zijn. Bijvoorbeeld de Service Fabric application. Een ontwikkelteam van Covadis gebruikt dit veel in hun projecten. Het deployen naar Azure doen ze nu nog handmatig. Ik bekijk hoe dat te integreren is met CI/CD. Dat onderzoek vordert goed.” 

“Eigenlijk ben ik bezig met twee prototypes”, vervolgt hij. “Ik onderzoek hoe de CI/CD server kan opleveren met de tools TeamCity en Octopus Deploy. Daarnaast onderzoek ik hoe het allemaal kan werken in Azure DevOps van Microsoft. Ik baseer mijn aanbevelingen voor het ontwikkelteam op basis van de uitkomsten van mijn onderzoek.” 

Uiteindelijk omvat het meer dan alleen tools

Ravi - Ontwikkelaar Innovatielab Covadis

“Uiteindelijk omvat het meer dan alleen tools. Het gaat om bepaalde disciplines en bepaalde tests. We hebben het dan over extreme programming. Deployment is iets waar meerdere ontwikkelaars tijd in steken. Met mijn conclusie weet ik straks hoe dat efficiënter kan.” 

Het prototype van Ravi is nu bijna voltooid en wordt bijna opgeleverd. Hij werkte hiervoor met: 

  • Azure 
  • Server Fabric applications 
  • Webapps 
  • Azure DevOps 
  • Unit testen en Integratie testen 

IoT-sensoren 

In een andere uithoek van de experimentele afdeling werkt Roel hard aan zijn eigen experiment. Hij brengt het in de praktijk bij een bestaand ontwikkelteam. 

“Dit team maakt gebruik van Table storage”, reageert Roel enthousiast. “Daar heb ik een aanpassing in verricht waardoor data veel sneller opgehaald wordt. Dat wordt nu overal gebruikt. Dat is wel mooi om te zien. Big Data wordt nu op een andere manier gefilterd. Het werkt soepeler.” 

Big Data wordt nu op een andere manier gefilterd’

Roel - Ontwikkelaar Innovatielab Covadis

“Ook werk ik met IoT-sensoren. Deze sensoren halen bijvoorbeeld data op voor de opdrachtgever. Momenteel worden de uitgeschakelde of slecht aangesloten meters van dit geval niet meegerekend in de data. Ik ben bezig met een toepassing waardoor dat bij die meters wel gebeurt. Dan hoeven consumenten bepaalde kosten niet te betalen. Hierdoor is de data completer.” 

Voor zijn onderzoek werkt Roel met: 

  • C# .NET  
  • Azure Table storage 
  • Service Bus 
  • Azure Service Fabric 

Uiteraard blijven we het lab goed in de smiezen houden. Ben jij benieuwd wat het lab voor jouw bedrijfsprocessen of -plannen kan betekenen? Neem dan contact met ons op.