Grote opkomst interne kennissessie

Ontwikkelteam vertelt over hun werkwijze

Het is alweer even geleden, maar onlangs was het toch weer de hoogste tijd voor een Covadis-kennissessie. Nog nooit werd dat in zo’n grote groep gedaan als nu. De kennissessie werd gegeven door een ontwikkelteam dat voor één specifieke klant werkt. Dat ging er net zo goed in als de geleverde broodjes. 

De bar zat tot de nok gevuld met Covadianen. Het bedrijf groeit gewoon door en dat is iedere kennissessie te zien. Steeds meer slimmeriken wonen namens Covadis de interne bijeenkomst bij.

Intro 

De introductie werd gegeven door de projectleider van het ontwikkelteam. Hij legde uit welke software Covadis ontwikkelt voor deze opdrachtgever en hoe het in de praktijk toegepast wordt. Al meteen blijkt hoe interactief deze sessie is. De bezoekers hebben vooraf via dot-voting op diverse onderwerpen gestemd. Zo werd bepaald wie wat vertelt. 

Azure DevOps 

Vervolgens vertelt een ontwikkelaar meer over Build & Release Pipelines in Azure DevOps. Dit kaderde hij af in verschillende onderwerpen. 

  • Compiling en Unit Tests 
  • Sonar en pull-requests 
  • Klaarzetten van artifacts 
  • Nightly build testomgeving 
  • Promotie naar staging en productieomgeving 
  • Panic deployment 
  • Monitoring 

Hij gaf verschillende voorbeelden om zijn theorie toe te lichten. Hij legde uit hoe met Sonar comments geplaatst worden bij Pull Request. Ook de wijze in het releasen van sprints is besproken. We kunnen nu, na overleg met de klant, met één push op de button een release deployen. Bovendien monitort Covadis op verschillende manieren de software. 

“Als er iets niet goed werkt, kunnen we het eerder zien dan de opdrachtgever”, zegt de ontwikkelaar. “Zodra er iets down is, handelen we zo snel mogelijk.”

“Als er iets niet goed werkt, kunnen we het eerder zien dan de opdrachtgever”

Ontwikkelaar Covadis

Automatisch testen 

In het volgende deel vertelde een andere ontwikkelaar meer over automatisch testen. Hij vertelt over het waarom en de verschillende opties. Denk dan aan diverse ‘script’ tools, Selenium en Leapwork. Bij die laatste is het mogelijk voor een tester om te testen zonder kennis van de code. Hij legt alles uit over het belang van consistente data en de voordelen van UI tests. Automatische tests testen ook onderdelen die een andere tester niet per se aanraakt, waardoor de test breder is.

IoT Device 

Vervolgens legt een derde ontwikkelaar alles uit over: 

  • IoT Device 
  • Azure IoT 
  • MQTT 

Aan de hand van een metafoor over een postkantoor trekt hij de vergelijking met een IoT-hub. Berichten komen hier binnen en gaan eruit. Hij betrekt het gehele publiek bij de metafoor door een pak melk ‘naar de hub’ te sturen. Hij verzond dit ‘bericht’ vervolgens naar de juiste afzender. Daarnaast liet hij gesloten enveloppen door de zaal gaan. Hiermee legde hij meer uit over hoe een Hub messages kan identificeren. Dit alles helpt met de correcte wijze waarop het wordt doorgestuurd naar een persoon of dienst. 

De lessen vielen in goede aarde bij de bezoekers. Gezien de lege schalen geldt hetzelfde ongetwijfeld voor de broodjes. Bij Covadis kijken we alweer uit naar de volgende kennissessie.