Wat is een neuraal netwerk?

Een neuraal netwerk (vroeger neuronaal netwerk geheten) is een zelflerend systeem om voorspellingen te doen en patronen te herkennen. Om voorspellingen te kunnen maken, maakt het netwerk gebruik van historische gegevens. Dit zijn details die al dan niet van invloed kunnen zijn op een eindresultaat. De ontwikkelaar bepaalt welke variabelen relevant zijn en tijdens het zelfleerproces bepaalt het systeem wat de juiste weging voor de verschillende variabelen is.

Betonsterkte voorspellen

Voor een opdrachtgever van Covadis heeft Kevin onderzocht of het mogelijk is om de sterkte van beton te voorspellen op basis van historische gegevens. Er zijn verschillende typen neurale netwerken. Kevin heeft ook onderzocht welk type netwerk het beste toegepast kan worden bij de vraag van onze opdrachtgever.

Prototype

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft Kevin een prototype ontwikkeld die kan voorspellen wanneer het beton hard genoeg is om de bouw voort te zetten. Dit prototype bestaat uit een neuraal netwerk en een cross platform applicatie dat met behulp van Xamarin is ontwikkeld.

Zowel de applicatie als het neurale netwerk zijn ontwikkeld in C# met MySQL als onderliggende database. UML is gebruikt om het datamodel op te zetten. De komende tijd zal dit prototype doorontwikkeld worden.

Aanvulling team Covadis

Kevin heeft zijn diploma Informatica niet bepaald bij een pakje boter gekregen. Hiervoor heeft hij namelijk een uitgebreid verslag geschreven, zijn project gepresenteerd en vervolgens verdedigd. Al deze onderdelen heeft hij met succes afgerond en het behalen van zijn diploma is inmiddels goed gevierd op Mallorca. Na een welverdiende vakantie is hij als ontwikkelaar bij Covadis aan de slag gegaan. Deze afgestudeerde informaticus is een uitstekende aanvulling op onze scrumteams.