Interface

Tijdens de huidige opdracht wordt een interface ontwikkeld. Met deze interface is het mogelijk om:

  • te communiceren met het neurale netwerk;
  • het netwerk te configureren;
  • datasets die gebruikt worden voor de training van het neurale netwerk te beheren.

Het doel van deze opdracht is om middels de interface inzicht te krijgen welke configuratie tot de beste resultaten leidt, waardoor voorspellingen nóg beter worden.

Enkele technieken en toepassingen die bij deze opdracht gebruikt worden zijn:

  • Microservices architectuur.
  • Service fabric.
  • Message queues.
  • C#.
  • Domain driven development.