Codereviews en -standaarden

In elk project staan twee aspecten centraal: de kwaliteit en de kosten. We doen er alles aan om de kwaliteit van de door ons ontwikkelde software doorlopend te verbeteren. Een van de manieren waarop we dat doen is het gebruik van codereviews en -standaarden.

Codestandaarden zijn afspraken die we binnen Covadis hebben gemaakt over waaraan de code moet voldoen. Bij codereview controleren ontwikkelaars elkaars code, bijvoorbeeld op fouten of de juiste toepassing van de codestandaarden. Dit biedt verschillende voordelen:

  • De code is veel beter te onderhouden, waardoor uitbreidingen minder tijd - en geld - kosten
  • De code is beter overdraagbaar; andere ontwikkelaars kunnen snel verder ontwikkelen
  • De code is veiliger; minder kans op gaten in de software
  • De code - en hiermee dus ook de software - bevat minder fouten

Tools voor doorlopende verbetering

Natuurlijk zouden we ons werk niet goed doen, als we hiervoor ook geen automatisch proces hadden ontwikkeld. Daarom gebruiken we ook tools om de code te beoordelen op opzet, inrichting en fouten. Deze tools halen bijvoorbeeld dubbele code, onjuiste, onveilige of te lange functies uit de code. Deze feedback kan automatisch worden gemaild naar de projectleider en kan door het team gebruikt worden om de volgende keer nog beter te werken.

Continuous integration

Een belangrijk voordeel van deze automatisering is dat alles doorlopend getest wordt. Hierbij kunnen we regelmatig nieuwe versies  van de goedgekeurde onderdelen opleveren, zonder dat gewacht hoeft te worden tot alle onderdelen klaar zijn.  Dit levert veel sneller resultaat op; voor sommige projecten leveren we zelfs dagelijks nieuwe functionaliteiten op!

Voor meer informatie over hoe we de kwaliteit in ons werk waarborgen kun je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.