Onze teams werken onder andere volgens Agile. Dit is een methode waarmee teams op effectieve en flexibele wijze software kunnen ontwikkelen. Voor elke sprint - een korte periode van een aantal weken - wordt bepaald wat er in die periode wordt ontwikkeld. Aan het einde van de sprint is er dan een werkend product dat kan worden opgeleverd. Het werken met sprints zorgt voor overzicht, zowel in de planning als in de kosten.

Elk ontwikkelteam is multidisciplinair en wordt geleid door een teamleider. Deze houdt het proces in de gaten en zorgt ervoor dat het team gefocust blijft op wat er echt nodig is. In ons ontwikkeltraject kunnen verschillende vormen van Agile (oa scrum) toegepast worden.

Meer weten over de voordelen van onze werkwijze? Neem dan contact op!