Covadis optimaliseert factuurcontrole

Datum: donderdag 27 juli 2017

optimalisatie-factuurcontrole

Optimalisatie factuurcontrole

Ook de opdrachtgevers van Covadis zijn continu in beweging en op zoek naar verbetering. In de afgelopen maanden is er, in opdracht van 12-21, hard gewerkt aan de optimalisatie van de factuurcontrole. Deze factuurcontrole is onderdeel van het dashboard leerlingenvervoer, een webapplicatie waar wij sinds 2013 aan ontwikkelen.

Oude situatie

In de oude situatie van de factuurcontrole werden de facturen door de vervoerders als Excel-bestand naar de gemeente gemaild. De gemeente kon vervolgens controleren of de gefactureerde afstanden overeenkomen met de reisschema’s van de leerlingen. Bij een fout aan de vervoerderskant, werd de vervoerder gevraagd om de factuur aan te passen en opnieuw te mailen. Dit proces werd herhaald, totdat er sprake was van een kloppende factuur.

Tijd besparen met vervoerdersmodule

Om dit proces te versnellen is er een module voor de vervoerders ontwikkeld. Zij kunnen hier inloggen om een deel van de factuur te controleren. Wanneer de factuur niet correct is, wordt dit gelijk aangegeven. Vervoerders kunnen de factuur corrigeren, alvorens deze naar de gemeente gestuurd wordt. Zo ontvangt een gemeente altijd een correcte factuur.