• Home
  • Nieuws
  • Dashboard Leerlingenvervoer krijgt module Digitaal Aanvragen

Dashboard Leerlingenvervoer krijgt module Digitaal Aanvragen

Datum: donderdag 2 april 2015

12-21aanvraagmodulejpg

Covadis werkt al jaren samen met 12-21, een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in doelgroepenvervoer. In de afgelopen jaren heeft Covadis in opdracht van 12-21 het Dashboard Leerlingenvervoer ontwikkeld. Met deze applicatie kan het leerlingenvervoer beheerd worden. In de afgelopen jaren werd dit dashboard steeds verder uitgebreid. Inmiddels heeft Covadis ook een module Digitaal Aanvragen ontwikkeld, als aanvulling op de reeds bestaande functionaliteiten.

Met deze speciale module kunnen ouders van kinderen die in aanmerking komen voor leerlingenvervoer hier digitaal een aanvraag voor doen. De aanvraag wordt dan gestart vanaf de website van de gemeente waarin de leerling woont. De module heeft de uitstraling van de website van de gemeente, zodat dit voor de aanvrager herkenbaar is. Nadat de aanvraag is ingediend, krijgt de gemeente automatisch bericht. In een afgeschermd deel kunnen aanvragen getoond en voorzieningen toegewezen worden. Bij toewijzing krijgen zowel de aanvrager als de vervoerder automatisch bericht.

Net als het Dashboard Leerlingenvervoer is de module Digitaal Aanvragen ontwikkeld in PHP, gecombineerd met het Symfony framework, met MySQL als onderliggende database. Het Symfony framework is een PHP MVC framework waarin met TWIG-templates gewerkt wordt. Voor de user interface heeft Covadis gebruikt gemaakt van bootstrap, voor de koppelingen tussen het Dashboard en de aanvraagmodule wordt AJAX gebruikt.

Kijk hier op de projectenpagina voor meer informatie.