• Home
  • Nieuws
  • Ontwikkeling interface neuraal netwerk

Ontwikkeling interface neuraal netwerk

Datum: zondag 11 maart 2018

shutterstock_767182213-1-1-jpg

In ons Innovatielab, de R&D-afdeling van Covadis, vindt momenteel onderzoek plaats om een door ons ontwikkeld neuraal netwerk te optimaliseren. Dit neurale netwerk gaat door een opdrachtgever gebruikt worden binnen een applicatie om voorspellingen te kunnen doen. Met deze applicatie worden de resultaten van metingen met doelwaarden ontsloten. Het moment waarop een doelwaarde wordt bereikt, wordt voorspeld met behulp van het neurale netwerk. Door dit netwerk te optimaliseren worden de voorspellingen nóg nauwkeuriger.

Doorontwikkeling neuraal netwerk

Deze opdracht is het vervolg op een opdracht die eerder voor dezelfde opdrachtgever door het Innovatielab is uitgevoerd. Hierbij is onder andere onderzoek gedaan naar verschillende typen neurale netwerken. Op basis van dit onderzoek is een prototype van een neuraal netwerk en een cross platform applicatie met behulp van Xamarin ontwikkeld. Dit prototype doet voorspellingen op basis van historische gegevens.

Om het netwerk te trainen worden miljoenen metingen gebruikt die door de opdrachtgever de afgelopen jaren heeft verzameld.

Interface

Tijdens de huidige opdracht wordt een interface ontwikkeld. Met deze interface is het mogelijk om:

  • te communiceren met het neurale netwerk;
  • het netwerk te configureren;
  • datasets die gebruikt worden voor de training van het neurale netwerk te beheren.

Het doel van deze opdracht is om middels de interface inzicht te krijgen welke configuratie tot de beste resultaten leidt, waardoor voorspellingen nóg beter worden.

Enkele technieken en toepassingen die bij deze opdracht gebruikt worden zijn:

  • Microservices architectuur.
  • Service fabric.
  • Message queues.
  • C#.
  • Domain driven development.