Aanvraagmodule leerlingenvervoer

vervoeraanvragen.nl

Voor opdrachtgever 12-21, een adviesorganisatie op het gebied van leerlingenvervoer, heeft Covadis in de afgelopen jaren al meerdere modules ontwikkeld als aanvulling op het dashboard leerlingenvervoer. In de afgelopen maanden is er bij Covadis gewerkt aan een nieuw product van 12-21: vervoeraanvragen.nl.

Vervoeraanvragen.nl is een eenvoudige en kosteloze versie van de module digitaal aanvragen. Gemeenten van Nederland kunnen in een afgeschermde beheeromgeving aangeven of zij gebruik willen maken van deze dienst. Ouders/verzorgers van leerlingen die in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, kunnen zien of hun gemeente gebruik maakt van deze dienst. Deze gemeente verschijnt dan in een keuzelijst op de website.

Op deze website kunnen alle gegevens ingevuld worden die nodig zijn voor de aanvraag, zoals gegevens van de leerling, gegevens van de school en adressen van bestemmingen. Na het versturen van de aanvraag, ontvangt de betreffende gemeente en de aanvrager een PDF-bestand van de aanvraag. De betreffende gemeente neemt deze aanvraag vervolgens in behandeling. Wanneer de gemeente al gebruik maakt van het dashboard leerlingenvervoer, worden de gegevens, na goedkeuring van de aanvraag, automatisch in het dashboard geplaatst. Dit gebeurt alleen mits daar toestemming voor gegeven wordt. Zowel aanvragers als gemeenten kunnen aangeven of de ingevulde gegevens opgeslagen mogen worden. In dat geval kan een aanvraagformulier bij een herhalingsaanvraag al grotendeels ingevuld zijn.

Dit project is, net als het dashboard leerlingenvervoer, ontwikkeld in PHP met MySQL als onderliggende database.


Opdrachtgever
12-21 is een onafhankelijke adviesorganisatie die gemeenten advies en ondersteuning biedt bij het organiseren en uitvoeren van leerlingenvervoer. Covadis werkt al jaren samen met 12-21 en ontwikkelde in opdracht van hen het Dashboard Leerlingenvervoer. 12-21 is gevestigd in Amsterdam.


Gerealiseerd
2016 - 2017