Nederland Schoon Vuurwerkactie

NL schoon vuurwerkactie

Ook heeft Covadis bijgedragen aan een opschoonactie van Nederland Schoon; Covadis ontwikkelde de applicatie waarmee mensen hun vuurwerkopruimactie (inclusief foto) in konden zenden. Dit kon zowel via internet, als via de mobiele telefoon. De aanmeldingen werden in het systeem overzichtelijk gerangschikt om daar aansluitend beoordeeld te worden.

Extra informatie:

Opdrachtgever
Aride is een full service interactief bureau, gevestigd in Duiven. Sinds 2006 werkt Covadis samen met Aride.


Gerealiseerd
2008