ATAG Mood Indicator

ATAG Mood Indicator

Sinds kort kan ATAG Nederland gedurende het gehele jaar de gemoedsstemming van haar medewerkers meten. Via stellingen die gedeponeerd worden op een intern platform kunnen medewerkers hun mening geven over verschillende onderwerpen. Aan de hand van de gegeven antwoorden wordt de gemoedsstemming vastgesteld. Covadis heeft voor ATAG Nederland dit platform ontwikkeld dat als doel heeft om de dialoog met de medewerkers te voeren over wat hen drijft en beweegt. De medewerker staat hierin centraal.

Het platform bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: beheerpanel, stellingbeheer, rapportages en een dashboard dat voor elke medewerker toegankelijk is. Tevens is een discussieplatform toegevoegd waarop medewerkers met elkaar en hun leidinggevenden de discussie over de stellingen kunnen aangaan. Binnen dit platform zijn de volgende technieken gebruikt: ASP.NET en C#. Als database wordt SQL Server gebruikt.

Extra informatie:


Gerealiseerd
2012