Dashboard Leerlingenvervoer

Dashboard Leerlingenvervoer

In 2013 ontwikkelde Covadis in opdracht van onafhankelijk adviesbureau 12-21 de applicatie Routemax, die bedoeld was om eenvoudig routes in te plannen en die vervolgens om te zetten in kloppende facturen. In aansluiting daarop heeft Covadis - eveneens voor adviesbureau 12-21, Dashboard Leerlingenvervoer ontwikkeld. Met deze webapplicatie kan het leerlingenvervoer eenvoudig beheerd worden. De applicatie biedt de mogelijkheid leerlingen- en scholenlijsten op te stellen en het dashboard geeft de mogelijkheid om de facturen van taxibedrijven op juistheid te controleren. Controles die uitgevoerd worden via het Dashboard Leerlingenvervoer zijn bijvoorbeeld controles op de startpunten, tussenpunten en bestemmingen, de genoemde afstanden en het juiste vervoermiddel.

De juiste afstanden worden berekend op basis van postcodes van leerlingen en bestemmingen. Dit gebeurt dankzij een koppeling met de webservice van Easytravel. Als ritten door verschillende gemeenten voeren, dan worden de prijzen evenredig over deze gemeenten verdeeld. Het resultaat is een lijst met alle unieke ritten, waarbij per rit wordt aangegeven of deze juist of onjuist is. Als de facturen gecontroleerd zijn, worden ze gearchiveerd.

Extra informatie:

Opdrachtgever
Adviesbureau 12-21 is een onafhankelijke organisatie die gemeenten adviseert en ondersteunt bij het organiseren en uitvoeren van leerlingenvervoer. 12-21 adviseert bijvoorbeeld bij Europese aanbestedingen, maar ontwikkelt ook applicaties die het beheer van leerlingenvervoer eenvoudiger, voordeliger en transparanter maken.


Gerealiseerd
2013 - 2016