GIS-applicatie voor de Iepenwacht

GIS-applicatie

In opdracht van de Stichting Iepenwacht Fryslan ontwikkelde Covadis een GIS-applicatie op basis van MapGuide en Autodesk, die het mogelijk maakt om alle iepen in de provincie Fryslân te inventariseren en te registreren. Inspecteurs van de Iepenwacht maken gebruik van de digitale kaart van de applicatie en kunnen deze rechtstreeks bewerken. Ook het aanmerken van zieke bomen is mogelijk. Hierna volgt direct een bericht naar de betreffende aannemer die de kap dient te verzorgen.

Extra informatie:

Opdrachtgever
Stichting Iepenwacht Fryslân, waarvan het projectbureau is gevestigd bij BTL Bomendienst te Apeldoorn, is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties voor het behoud van de iep in de provincie Fryslân. Covadis ontwikkelt sinds 2008 voor de Iepenwacht.


Gerealiseerd
2008 - 2015