Kantoorapplicatie voor een schoonmaakbedrijf

Kantoorapplicatie

In opdracht van Skyliner ontwikkelde Covadis een kantoorapplicatie voor een schoonmaakbedrijf. Deze applicatie is op maat gemaakt en wordt continu door Covadis onderhouden. De applicatie biedt ruimte voor het volledige personeels-, klanten- en leveranciersbestand, urenregistratie en het opstellen van offertes. Ook contactmomenten met klanten kunnen geregistreerd worden. De toegankelijkheid is afhankelijk van de functie van de gebruiker.

Extra informatie:

Opdrachtgever
Skyliner is een kantoorautomatiseerder gevestigd in Veenendaal. Ze leveren hardware, systeembeheer en software. Vanaf 2005 werkt Covadis samen met Skyliner.


Gerealiseerd
2008 - 2016