Module Digitaal Aanvragen

Module-Digitaal Aanvragen

In opdracht van 12-21, een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in doelgroepenvervoer waar Covadis al jarenlang mee samenwerkt, heeft Covadis in de afgelopen jaren het Dashboard Leerlingenvervoer ontwikkeld. Met deze webapplicatie kan het leerlingenvervoer beheerd worden. Dit jaar werd in aanvulling op deze applicatie de module Digitaal Aanvragen ontwikkeld.

De aanvraagmodule wordt gebruikt door gemeenten en werd begin 2015 voor het eerst door een aantal gemeenten in gebruik genomen. Met de module, die geïntegreerd wordt in de website van gemeentes en daarmee over dezelfde look-and-feel beschikt, kunnen ouders van kinderen die in aanmerking komen voor leerlingenvervoer online een aanvraag indienen voor dergelijk vervoer. Tijdens de aanvraag worden gegevens ingevoerd van de aanvrager zelf, de leerling en de school of scholen waar de leerling gebracht moet worden. Eventuele documenten die van belang zijn voor de toewijzing van de voorziening worden bij de aanvraag gekoppeld.

Nadat de aanvraag is ingediend, krijgt de betreffende gemeente automatisch bericht. In een afgeschermd deel kan de aanvraag dan vervolgens bekeken worden en is het mogelijk om voorzieningen toe te wijzen. Na zo'n toewijzing krijgt de aanvrager automatisch bericht. Ook wordt de vervoerder dan ingelicht. Dankzij de koppeling aan het Dashboard Leerlingenvervoer worden de gegevens tussen beide omgevingen uitgewisseld. Hiervoor worden webservices gebruikt.

De module Digitaal Aanvragen is, net als het Dashboard Leerlingenvervoer, ontwikkeld in PHP, in combinatie met het Symfony framework, met MySQL als onderliggende database. Het Symfony framework is een PHP MVC framework. Hierin wordt gewerkt met TWIG-templates. Dit zijn HTML-definities van een object/model. Voor de user interface is bootstrap gebruikt. Voor de koppelingen tussen het Dashboard en de aanvraagmodule wordt AJAX gebruikt.


Opdrachtgever
12-21 is een onafhankelijke adviesorganisatie die gemeenten advies en ondersteuning biedt bij het organiseren en uitvoeren van leerlingenvervoer. Covadis werkt al jaren samen met 12-21 en ontwikkelde in opdracht van hen het Dashboard Leerlingenvervoer. 12-21 is gevestigd in Amsterdam.


Gerealiseerd
2015 - 2016