Generieke onderzoeksapplicatie

Inspectieapplicatie

Opdrachtgever Inspectrum voert diverse onderzoeken en inventarisaties uit op het gebied van vastgoed, infrastructuur en openbare ruimte. Om dit op een gestructureerde en efficiënte manier te kunnen doen, heeft zij Covadis gevraagd een generieke onderzoeksapplicatie te ontwikkelen.

Met de webapplicatie kunnen projectleiders in de backoffice omgeving een onderzoek opstellen voor hun project. Alleen de vragen die voor het betreffende project van belang zijn, worden ingevoerd. Daarbij kunnen ook de antwoordmogelijkheden beheerd worden. De projectleider kan bijvoorbeeld aangeven of er alleen “ja” of “nee” geantwoord kan worden, of dat het antwoord op een bepaalde vraag altijd een cijfer moet zijn.

De veldmedewerkers van Inspectrum gaan met hun tablet op pad om de controles uit te voeren. Met de mobiele applicatie hebben zij toegang tot de frontoffice omgeving van de applicatie. Hier kunnen zij de vragen van het onderzoek openen en direct beantwoorden. De projectleider kan de voortgang van het onderzoek realtime volgen middels de webapplicatie. Op deze manier kan ook de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd worden. Opdrachtgevers van Inspectrum zijn onder andere woningbouwverenigingen, gemeenten of gebouwenbeheerders. Zij kunnen toegang krijgen tot het servicenet van Inspectrum en zodoende ook de voortgang van het project volgen.

De webapplicatie en de webservices van dit project zijn ontwikkeld in ASP.NET. De mobiele applicatie is ontwikkeld met HTML5 en Javascript, gecombineerd met Cordova. Voor beide applicaties geldt SQLServer als onderliggende database.

Extra informatie:

Opdrachtgever
Covadis werkt vanaf 2005 samen met Inspectrum. Inspectrum is gevestigd in Velp en is een inspectiebureau dat beheerinformatie verzamelt op het gebied van vastgoed, infrastructuur en openbare ruimte.


Gerealiseerd
2013-2015