WoON Energie

WoON Energie

Voor Inspectrum bouwde Covadis een website waarop mensen het onderdeel Energie van het drie- tot vierjaarlijkse WoonOnderzoek Nederland kunnen invullen. De website bevat ook rechtstreekse koppelingen met het callcenter en het veld. Dat laatste betekent dat de enquêteurs die het veldwerk verrichten via een tablet-pc direct de antwoorden kunnen verwerken. Het resultaat van de enquête wordt weergegeven in woning- en voortgangsrapportages.

Gebruikte technieken: .NET, HTML5, jQuery Mobile en SQL Server.

Extra informatie:

Opdrachtgever
Covadis werkt vanaf 2005 samen met Inspectrum. Inspectrum is gevestigd in Velp en is een inspectiebureau dat beheerinformatie verzamelt op het gebied van vastgoed, infrastructuur en openbare ruimte.


Gerealiseerd
2012 - 2015