Om onnodige kosten te voorkomen is het essentieel om een correct beeld te hebben van alle buitenruimtes in bezit van de gebruiker. Als de onderhoudsconditie van deze ruimtes geregistreerd is, wordt het een stuk overzichtelijker om te bepalen aan welke onderdelen extra onderhoud wordt toegekend. Het kan bijvoorbeeld gaan om wegen, wegmarkeringen, straatmeubilair, groen (bomen), kunstwerken, riolering, verlichting en klein onderhoud. Juist in die behoefte voorziet GeoCare. Zij willen een brug slaan tussen bestuurlijk strategische gegevens en werkinformatie op operationeel niveau.

Sinds 2012 werkt Covadis voor GeoCare. Covadis heeft ook direct contact met de eindklanten van GeoCare. Het scrumteam van Covadis dat werkt voor GeoCare bestaat uit een analist, ontwikkelaars, een dataspecialist en een tester. Het contact verloopt via korte lijnen met de projectleider.

Naast de doorontwikkeling en het onderhoud van de software verzorgt het team ook veel datawerkzaamheden. Denk aan migratie, het verrijken van data, imports en exports. Bovendien denken de analisten in de teams van Covadis graag mee over het proces. Denk dan bijvoorbeeld aan nieuwe toepassingen en functionaliteiten in de software.

Voor GeoCare ontwikkelde Covadis:
GIS-Applicatie GeoCare