Iepenwacht

GIS inspectieapplicatie: ontwikkeling inspectieapplicatie met behulp van een GIS

De Iepenwacht is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met als doel de iep te behouden. Tot begin vorige eeuw groeiden er honderdduizenden iepen langs de dijken, wegen en in tuinen. Toen stak echter de iepenziekte de kop op. Veel bomen vielen ten prooi aan de schimmel Ophiostoma Ulmi. De verspreiding ervan ging zo snel, dat aan het einde van de twintigste eeuw gevreesd werd voor het voortbestaan van deze oer-Hollandse boom. Door een effectieve en gezamenlijke aanpak is de ziekte inmiddels een halt toegeroepen, maar waakzaamheid blijft geboden.

In de actieve iepziekteperiode, tussen 1 april en 1 oktober, laat Iepenwacht Fryslân alle iepen in het verzorgingsgebied controleren. Het begin van de eerste controle is afhankelijk van het weer. Valt het voorjaar vroeg, dan vliegt ook de nieuwe generatie iepenspintkevers vroeg uit. Deze jonge kevers kunnen bomen besmetten met hun zogenaamde rijpingsvraat. Daarom wordt met monitoren begonnen, zodra de bomen in blad staan. Aangetaste iepen worden gemerkt en geregistreerd en die informatie wordt doorgegeven aan het Centrale Meldpunt van de Iepenwacht.

Covadis werkt al sinds 2008 voor stichting Iepenwacht. Sinds 2016 werkt de iepenwacht met een nieuwe applicatie. Vanaf 2008 ontwikkelen wij de software, geven we ondersteuning aan de inspecteurs en bereiden we de inspecties voor (datawerk). Aan deze applicatie werkt een ontwikkelaar en een dataspecialist.

De werkzaamheden voor dit project zijn seizoensgebonden. In het voorjaar wordt de data klaargezet voor nieuwe controles. In de zomer worden de controles uitgevoerd. Aan het einde van het seizoen zijn er drie controleronden gelopen en kunnen de resultaten van de controles, in de vorm van managementrapportages uit de applicatie gehaald worden. Daarna blijft het een half jaar stil rondom dit project, om in het voorjaar weer opnieuw te beginnen.

Voor de Iepenwacht Fryslân ontwikkelde Covadis: