Om deze gegevens op de juiste manier te kunnen beheren en verwerken, heeft Legitiem een maatwerk web- en mobiele applicatie laten ontwikkelen. Dit zijn unieke systemen, waarbij controleurs tijdens de controles gegevens en fotomateriaal via een mobiel device doorsturen naar een online database. Deze is door de opdrachtgever op elk gewenst moment realtime te raadplegen. De opdrachtgever kan dus als het ware meelopen met de controleurs.

Legitiem en Covadis zijn beiden in 2005 gestart en werken ook al sinds die tijd samen. Covadis is verantwoordelijk voor alle softwareontwikkeling voor Legitiem, inclusief dataverwerking voor de diverse projecten.

Bij al deze projecten wordt in het veld data ingewonnen door inspecteurs. Hiervoor gebruiken ze een mobiele applicatie op een mobiele telefoon of tablet. De ingewonnen data wordt vervolgens middels de webapplicatie verwerkt, gecontroleerd en eventueel aangevuld door kwaliteitscontroleurs. Ook medewerkers van Legitiem (bijvoorbeeld projectleiders of eindcontroleurs) en eindgebruikers (medewerkers van gemeenten) gebruiken de webapplicatie om de gegevens te raadplegen en eventueel aan te vullen.

Daarnaast hebben we koppelingen met systemen bij opdrachtgevers van Legitiem ontwikkeld. Dit zijn koppelingen met belastingpakketten.

De hondenbelasting-applicaties voor inventarisatie en controle van de hondenbelasting worden door ruim 100 gemeenten gebruikt. De applicaties voor reclame- en precariobelasting worden door ruim 50 gemeenten gebruikt. De door Covadis ontwikkelde software wordt door ongeveer 100 inspecteurs ingezet.

Legitiem heeft gekozen voor een samenwerking met Covadis, omdat er nog geen enkele applicatie was die precies aansloot op de wensen en eisen van Legitiem. Covadis kon een applicatie op maat maken. Dit was een succes en de samenwerking is daarom door de jaren heen verder uitgebreid.

Covadis biedt gebruikers van de applicatie ook ondersteuning. Dit zijn bijvoorbeeld inspecteurs en kwaliteitscontroleurs, maar ook de projectleiders en gebruikers bij de eindklant van Legitiem; de medewerkers bij gemeenten.

Ook verzorgt Covadis datawerkzaamheden voor Legitiem. Dit kan gaan om imports en exports uit belastingpakketten bij gemeenten of uit de door ons ontwikkelde applicaties, datamigraties, analyses van data, verrijken van data, etc.

De samenwerking is zeer intensief en we hebben regelmatig contact over nieuwe toepassingen.

Voor de volgende heffingen en belastingen hebben wij web- en mobiele applicaties ontwikkeld:

Het is een gezellige club, waarmee het prettig samenwerken is. Maar als we hen nodig hebben, staan ze ook direct klaar. Het is een kwestie van bellen en ze gaan direct voor ons aan de slag.

Toine van Ierland - Directeur Legitiem