PiM stond voorheen bekend als Adviesbureau 12-21.

De samenwerking tussen Covadis en PiM loopt vanaf 2013. Covadis ontwikkelt software voor PiM, die zij vervolgens als standaard pakket verkopen. PiM levert haar producten en diensten met name aan gemeenten.

De applicaties voor PiM werden in de eerste instantie ontwikkeld door een andere partij. Toen de applicaties een succes bleken te zijn, ontstond de behoefte om hier een professionele partner bij te betrekken. Covadis bood voldoende kennis en capaciteit om deze rol te vervullen, de wensen van gebruikers te analyseren en deze verder uit te werken en te ontwikkelen.

Covadis heeft daarom de code van de andere partij overgenomen, doorontwikkeld en verbeterd. Inmiddels heeft PiM de beschikking over een eigen ontwikkelteam van Covadis. Dit team wordt flexibel ingezet voor het ontwikkelen van nieuwe software en/of nieuwe functionaliteiten of het uitvoeren van onderhoud. PiM heeft zelf geen techneuten in dienst; wij fungeren als hun technische afdeling en verzorgen het volledige traject. Hierin zijn we verantwoordelijk voor elke stap, van functioneel en technisch ontwerp tot het opzetten van de architectuur, de ontwikkeling, het testen en het onderhoud van de software.

Onze analist/projectleider heeft veel contact met de verschillende contactpersonen bij PiM. Ook bieden wij ondersteuning aan hun eindklanten, voornamelijk gemeenten.

Enkele voorbeelden van projecten die Covadis voor PiM ontwikkelde:

  • Dashboard leerlingenvervoer
  • Aanvraagmodule
  • Dashboard doelgroepenvervoer