Covadis realiseert Inzicht applicatie voor specialist in de watersector

Applicatie weergeeft klanten via een portaal actuele data over hun afvalwatersystemen

LinQiot is een specialist in de watersector. Ze zijn gespecialiseerd in het verbeteren van watersystemen. Als specialist adviseert LinQiot bedrijven en gemeentes bij onderhoud van hun pompgemalen en het realiseren van complexe projecten. LinQiot helpt gemeentes met hun kennis en ervaring. Covadis helpt LinQiot met ‘Inzicht’. Een klantportaal waarin gebruikers snel en gemakkelijk inzicht krijgen in de data van hun waterstelsel.

LinQiot werkt met telemetrie en verkrijgt zo realtime inzicht in de werking van verschillende objecten in de openbare ruimte, zoals gemalen en rioleringen. Ze combineren de trenddata uit telemetriesystemen met data uit bronnen als slimme meters en onderhoudsmanagement. Ook werken ze met gegevens uit neerslag-, grondwater- en rivierstanden. Alle data wordt gestandaardiseerd, geanalyseerd en gepresenteerd. LinQiot biedt op verschillende manieren meerwaarde voor hun klanten. Denk aan advies over kostenbesparing, controle van rioleringsplannen, levering van kennis aan lokale overheden en het bieden van extra inzicht op basis van data-analyses. LinQiot helpt waterschappen, gemeentes en samenwerkingsverbanden van overheden om hun werk te doen.

De vraag:

Hoe kunnen klanten van LinQiot op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier relevante data inzien?

LinQiot wil de resultaten van hun analyses op een visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier presenteren. Het gaat om nieuwe inzichten voor hun opdrachtgevers. Het portaal moet herkenbaar en dus in een eigen stijl zijn. Alle relevante rapportages moeten via dit portaal inzichtelijk zijn.

De oplossing:

Inzicht, het nieuwe klantportaal van LinQiot

Covadis heeft voor LinQiot het online webportaal Inzicht gerealiseerd. In Inzicht zien gebruikers, zoals gemeentes en waterschappen, het functioneren van hun afvalwatersysteem. De gebruiker logt in met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord en heeft meteen toegang. Het portaal laat alle resultaten overzichtelijk zien. Het watersysteem is te zien in een fraaie kaart. Daarnaast zien ze de eigenschappen van de riolering, de bemalingsgebieden en de data-analyses. Zo helpt Covadis om de analyses inzichtelijk te maken voor de klant. Alles wat de klant wil zien is inzichtelijk. Alle rapportages worden overzichtelijk weergegeven.

Heeft jouw organisatie ook behoefte aan meer inzicht en een verbeterd portaal voor klanten? Neem contact op met Covadis en ontdek wat het softwarebedrijf voor jouw organisatie kan doen.