Generieke Inspectie-app voor invullen enquêtes en vragenlijsten

Applicatie bespaart tijd, materiaal en is minder foutgevoelig

Legitiem uit Velp is een onderneming die gespecialiseerd is in het controleren, inventariseren en verzamelen van gegevens voor belastings- en registratiedoeleinden. Voor Legitiem ontwikkelde Covadis een toepassing waarbij gebruikers heel eenvoudig zelf enquête- en invulformulieren aanmaken. 

Covadis werkt al sinds 2005 samen met Legitiem. Zo ontwikkelde het softwarehuis een applicatie voor de controle op honden en is er een inventarisatie-applicatie voor reclame- en precariobelasting ontwikkeld. Nu helpt een toepassing van Covadis inspecteurs en controleurs in het veld met het registreren en doorsturen van hun data naar de online database. 

De vraag:

Het optimaliseren van het invullen en registreren van enquête- en vragenlijstresultaten.

De inspecteurs, controleurs en enquêteurs gingen met papieren formulieren op pad om bijvoorbeeld panden te controleren op leegstand of om ter plaatse mensen een vragenlijst te laten invullen. Legitiem specialiseert zich in precario, honden-, reclame-, toeristen- en forensenbelasting. Daarnaast houden ze zich bezig met Basisregistraties. Voor deze gegevens werden handmatig enquêtes en formulieren opgesteld. Deze werden geprint en handmatig ingevuld op locaties. Vervolgens werden deze later ingevoerd in het systeem. Deze methode vergt veel handelingen, kost tijd en is foutgevoelig.  

De oplossing:

Een generieke inspectie-applicatie

In de door een ontwikkelteam van Covadis ontwikkelde applicatie worden invulformulieren aangemaakt. Gebruikers kunnen de vragen en antwoorden aanpassen zoals zij dat willen. Doordat de vorm vast staat, scheelt dat enorm, veel tijd. De inspecteurs hebben de enquête of invullijst op mobiel devices bij de hand. Er hoeven geen formulieren geprint te worden. De opgehaalde informatie komt bovendien direct binnen in de online database. De uitkomst is zo real time te volgen. Doordat er niet opnieuw hoeft te worden ingevuld, kost de handeling veel minder tijd en is het minder foutgevoelig.  

Aan dit project heeft een team meegewerkt die bestaat uit meerdere ontwikkelaars, een analist/projectleider, een tester en een software architect. De applicatie is ontwikkeld met behulp HTML 5JavaScript en C#.