GIS-Applicatie; een online beheersysteem

Geocare Web Portal

GeoCare is een dienstverlener gespecialiseerd in software voor het beheer en onderhoud van infrastructuur, openbare ruimte en vastgoed. GeoCare heeft vooral gemeenten, overheden en waterschappen als klant. In- en omwonenden van openbare ruimtes beseffen zich niet altijd dat deze plekken onderhouden worden met gemeentegeld. Desondanks is het heel belangrijk om overzichtelijk te hebben welke uitgaves op welke manier gedaan worden.

Sinds 2012 werkt Covadis voor GeoCare. Het softwarebedrijf uit Doetinchem heeft ook direct contact met de eindklanten van GeoCare.

De vraag:

Gebruiksvriendelijke software voor het beheer van objecten in de openbare ruimte

Objecten in de openbare ruimte als wegen, openbare verlichting, wegmarkering, straatmeubilair en groen worden beheerd door waterschappen, gemeenten of overheden. Hiervoor is gebruiksvriendelijke software nodig. Deze software wordt onder andere gebruikt door inspecteurs, controleurs en beheerders. Voor hen moet er één toegankelijke en gebruiksvriendelijke applicatie zijn die ze vanaf iedere plek kunnen gebruiken. Voor alle disciplines moet één generiek systeem ontwikkeld worden. Op die manier wordt eenvoudig bijgehouden en gemeten wat de status van de openbare ruimte is en wanneer welk onderhoud nodig is.

De oplossing

Online GIS-applicatie

Voor de dienstverlener is een webapplicatie ontwikkeld waarbij gebruiksvriendelijkheid centraal staat. De GIS-applicatie wordt het GeoCare webportaal genoemd. Deze applicatie is ook toegankelijk op tablets en mobiele telefoons. Met het beheersysteem kan bezit administratief en geografisch vastgelegd worden, kunnen onderhoudsactiviteiten ingepland worden en kunnen analyses en begrotingen zeer gebruiksvriendelijk en efficiënt gemaakt worden. Met behulp van de filters zijn prioriteiten gemakkelijk te stellen. Zo wordt bijvoorbeeld een gemeentebestuur correct, snel en eenvoudig geïnformeerd. GeoCare heeft geen dure licenties, maar werkt met een heldere abonnementsvorm die jaarlijks opzegbaar is. 

Covadis heeft de software niet alleen ontwikkeld, ook het onderhoud en de datawerkzaamheden worden door Covadis verzorgd. Het is een generiek product, dus alle disciplines zitten in dezelfde omgeving. Het betreft hier onder andere de volgende modules: verkeersborden, straatmeubilair, openbare verlichting, kunstwerken, wegen, riolering, vastgoed, groen, markering en belijning.

Gebruikersgroepen

Gebruikers worden gekoppeld aan gebruikersgroepen. Denk hierbij aan beheerders, inspecteurs en aannemers. GeoCare heeft gemeentes, waterschappen en overheden in het klantenbestand.