Inventarisatie-applicatie reclame- en precariobelasting

Efficiënt resultaten doorgeven op locatie

Legitiem is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles en inventarisaties om systematisch gegevens te verzamelen die van belang zijn voor verschillende gemeenteheffingen. Denk bijvoorbeeld aan honden-, toeristen-, reclame- en precariobelasting en de onroerende zaakbelasting of de basisregistratie personen. Covadis is verantwoordelijk voor alle softwareontwikkeling die Legitiem helpt bij deze controles en inventarisaties. Daarbij verzorgen we ook de dataverwerking voor de diverse projecten.

Na de goede ervaringen met de applicatie voor de controle op hondenbelastingen, heeft Legitiem Covadis ook ingeschakeld voor de ontwikkeling van een app waarmee de controle op reclamebelasting/precariobelasting verbeterd en vereenvoudigd kan worden. Wanneer gemeentegrond in gebruik wordt genomen of wanneer er sprake is van zichtbare reclame-uitingen in en rondom bedrijfspanden, is er sprake van een belastbaar feit. Legitiem helpt gemeenten bij het inventariseren en inspecteren hiervan.

De vraag:

Inventariseren en registreren van reclame-uitingen

Als bedrijven gebruik maken van reclame-uitingen, denk bijvoorbeeld aan reclameborden, parasols, lichtbakken en vlaggen, moeten zij hier belasting over betalen. Dit geldt ook voor het gebruiken van gemeentelijke grond voor bijvoorbeeld terrassen, kledingrekken of hekwerken bij een bouwproject. De inspecteurs van Legitiem inventariseren en registreren reclame-uitingen, om vervolgens reclame- en/of precariobelastingen op te kunnen leggen. Aan Covadis is gevraagd om dit proces te vereenvoudigen door hiervoor een applicatie te ontwikkelen.

De oplossing:

Controle reclamebelasting/precariobelasting-app

Covadis heeft in antwoord hierop de Controle reclamebelasting/precariobelasting-app ontwikkeld. Deze app stelt inspecteurs in staat om in het veld data in te winnen met een mobiele applicatie, die op de telefoon of tablet wordt geïnstalleerd. Allereerst worden de te controleren adressen klaargezet en ingeladen. Hiermee gaan de inspecteurs op pad. Vervolgens kunnen zij hun bevindingen en eventuele aanvullende foto's vastleggen in de app.

De ingewonnen data kunnen vervolgens op kantoor verwerkt en eventueel aangevuld worden met de webapplicatie. Ook is het mogelijk om in de applicatie een kwaliteitscontrole uit te voeren.

Webapplicatie

De applicatie is ook online toegankelijk voor de opdrachtgevers van Legitiem, gemeenten. Zij kunnen de gegevens raadplegen en eventueel aanvullen. De controleapplicatie kan gekoppeld worden aan het systeem met belastingpakketten van de gemeenten.

Importeren en exporteren

Covadis ontwikkelde bovendien een import-/exporttool voor deze applicaties. Hierin worden alle aangeleverde gegevens behouden, ook als ze niet gebruikt worden door de applicaties. Bij een eventuele export kunnen de gegevens vervolgens weer aan het betreffende adres gekoppeld worden. Dit houdt de structuur van de aanlevering door gemeenten exact gelijk.