Webapplicatie met facturatiemodule

Snel automatisch facturen genereren

Met een totaal nieuwe manier van energie dienstverlening, heeft NieuweStroom de ambitie om andere partijen op de kleinverbruikersmarkt voor te blijven. Dit doen zij door rechtstreeks op de groothandelsbeurs energie in te kopen voor haar klanten. NieuweStroom factureert de spotmarktprijs van het moment van gebruik plus een geringe opslag. Met hun slimme ICT-platform heeft de klant continu inzicht in het werkelijke verbruik en de geldende spotmarktprijs op dat moment.

Om de innovatieve plannen van NieuweStroom verder uit te kunnen bouwen, zocht het bedrijf een betrouwbare en innovatieve partner. Dit is, na een traject van zes maanden, Covadis geworden. Met een team analisten, architecten, ontwikkelaars en testers werken wij aan slimme, kostenbesparende, CO2 bewuste oplossingen voor NieuweStroom.

De vraag:

Facturen genereren op basis van gegevens uit de database

Eén van de belangrijkste speerpunten van NieuweStroom is de transparante facturatie. Op de factuur die klanten van NieuweStroom ontvangen, staan onder meer het verbruik, de energieprijs die op de spotmarkt betaald is, de afgesproken opslag van NieuweStroom, energiebelasting, de kosten van de netbeheerder en de opslag voor duurzame energie (ODE-belasting).

Om ervoor te zorgen dat de facturen al deze informatie bevatten en dat de 1.000.000 aansluitingen van NieuweStroom ook de juiste facturen krijgen, was behoefte aan een facturatiemodule die gekoppeld is aan de database, het CRM-systeem van NieuweStroom en het boekhoudsysteem dat het bedrijf gebruikt.

De oplossing:

Facturatiemodule bovenop Big Data database

In een eerder stadium heeft Covadis een Big Data database ingericht voor NieuweStroom. Hier bovenop hebben we een speciale facturatiemodule ontwikkeld. Deze module genereert voorschotnota's, maandfacturen, eindafrekeningen (als je opzegt als klant), jaarafrekeningen en creditnota's. De module is middels een API gekoppeld aan alle systemen van NieuweStroom.

Een API is een 'laag' op de applicatie of database die door derden kan worden aangesproken. Deze API kan door een externe applicatie aangeroepen worden om data op te vragen of te bewerken. Op die manier kan één databron op verschillende manieren gebruikt worden. In dit geval gebruikt de facturatiemodule de API om toegang te krijgen tot de database.

Prestaties

De krachtige prestaties van deze module hebben vooral te maken met het feit dat vooraf zoveel mogelijk informatie wordt klaargezet. Dit noemen we data-aggregatie. Door data te aggregeren groeit de hoeveelheid data nog meer, maar daarna kunnen gegevens veel sneller opgevraagd worden. Ook informatie over belastingen wordt alvast klaargezet. Bij het generen van de factuur hoeven de gegevens alleen nog maar verzameld te worden. Het berekenen van deze gegevens is immers al gebeurd tijdens de data-aggregatie.

Schaalbaarheid en white labeling

Het is de bedoeling dat de applicatie ook wordt uitgerold naar meerdere landen (meertaligheid is dus ook belangrijk) en beschikbaar wordt voor veel meer aansluitingen. Daarom is in de ontwikkeling rekening gehouden met schaalbaarheid. In de toekomst zullen mogelijk ook andere partijen gebruik maken van het systeem. White labeling zou hiervoor een optie kunnen zijn. Daar is bij de opzet van het systeem rekening mee gehouden.

Het systeem is ook flexibel. Op dit moment wordt alleen de Nederlandse energiebelasting toegepast. NieuweStroom heeft echter de ambitie om naar het buitenland te gaan. Als dat gebeurt, zal ook de energiebelasting van het desbetreffende land van toepassing zijn. De software is zo ingericht, dat aanpassingen snel doorgevoerd kunnen worden.

Beheer en klanten

Medewerkers van NieuweStroom kunnen inloggen in een beheeromgeving. Hier kunnen ze stamgegevens als tarieven beheren. Klanten kunnen inloggen op een klantenportaal en daar hun factuur als PDF- of XML-bestand downloaden. Ook hiervoor wordt weer een API gebruikt.

Aan dit project werkt een scrumteam dat bestaat uit een analist, een tester, meerdere ontwikkelaars en een software architect.

Techniek

Voor de ontwikkeling van deze facturatiemodule is gebruik gemaakt van het Microsoft Azure Platform. De API is ontwikkeld in .NET.