AJAX

AJAX staat voor Asynchronous Javascript And XML is een term voor het ontwerp van interactieve webpagina's waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van de webserver. Hierbij is het niet nodig een pagina in zijn geheel te verversen om toch nieuwe inhoud te ontvangen. Ajax combineert de technieken HTML, JavaScript en XML.

De volgende AJAX-applicaties zijn door Covadis ontwikkeld:

Ouderlogin-module
Module Digitaal Aanvragen
Dashboard Leerlingenvervoer
IdeeMedia Smashboard