ASP

Active Server Pages (ASP) is een door Microsoft ontwikkelde technologie om dynamische webpagina's en complete webapplicaties te ontwikkelen. Met dynamisch wordt in dit verband bedoeld dat de pagina's, zoals de gebruiker ze op z'n browser te zien zal krijgen, elke keer opnieuw worden opgebouwd. Op deze manier kan actuele informatie deel uitmaken van een pagina. ASP wordt meestal gebruikt in combinatie met een database op de server waarin gegevens worden opgeslagen. Communicatie met de database vindt dan vaak plaatst middels SQL.

ASP is, net als PHP, een server-side technologie, te herkennen aan de extensie ".asp". Binnen ASP pagina's kan er gekozen worden voor een specifieke programeertaal, in de meeste gevallen VBScript.

Normaliter wordt ASP gebruikt op een Windows besturingssysteem. Er zijn echter ook goede implementaties van ASP beschikbaar voor Unix (en verwante) platforms.

Tegenwoordig wordt ASP verder ontwikkeld onder de naam ASP.NET.

De volgende ASP-applicaties zijn door Covadis ontwikkeld:

Applicatie rookmelders
GIS-applicatie
Onderzoeksapplicatie
Inventarisatie reclamebelasting
Kantoorapplicatie
Vastgoedinventarisatie