HTML

HTML staat voor HyperText Markup Language en is een opmaaktaal voornamelijk bedoeld voor het World Wide Web.

De wezenlijke eigenschap van HTML is dat deze hypertekst ondersteunt: documenten en bestanden die verbonden zijn door direct volgbare verwijzingen, de zogenaamde hyperlinks (in het Nederlands ook wel koppelingen genoemd).

Daarnaast is HTML een opmaaktaal zoals vele andere, met notaties voor het aangeven van nadruk in tekst, kopjes, indeling in paragrafen, tabellen, en van plaatjes en multimedia (die echter zelf niet in HTML worden gespecificeerd).

HTML bestaat uit platte tekst waarin met markeringstekens is aangegeven hoe de tekst moet worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld als lijst of als opschrift. Zo'n markering wordt (naar het Engels) een tag genoemd. HTML wordt meestal bekeken met een webbrowser, een programma dat HTML-documenten opvraagt en als opgemaakte tekst aan de gebruiker toont.

In de loop der jaren is het aantal verschillende tags dat in HTML wordt gebruikt, enorm uitgebreid. Om interpretatieproblemen te voorkomen, heeft het World Wide Web Consortium (W3C) aanbevelingen opgesteld over welke tags geldig zijn en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd. De oorspronkelijke aanbeveling is een aantal keer geactualiseerd in verband met verdere ontwikkeling van HTML.

Bij bijna alle door Covadis ontwikkelde webapplicaties is HTML gebruikt. Bekijk het overzicht van de projecten.

De volgende HTML-applicaties zijn door Covadis ontwikkeld:

ATAG Posbankloop
Welcom, Kluswijs en Autogilde
NL Schoon vuurwerkactie
Website met koppeling vacaturesoftware
GET-THE-LOOK.nl
Verzekeringswebsite met online premieberekening
Koppeling Funda
Das Zuur
Applicatie rookmelders
Ouderlogin-module
Dashboard Leerlingenvervoer
GIS-applicatie
IdeeMedia Smashboard
Onderzoeksapplicatie
Inventarisatie reclamebelasting
Controle hondenbelasting
iOK Management Informatie Systeem
Kantoorapplicatie
Vastgoedinventarisatie