Javascript

JavaScript wordt vooral gebruikt als client-side scripttaal, om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen.

JavaScript wordt vaak verward met Java. De syntaxis van beide talen vertoont enige overeenkomsten, maar daar houdt de gelijkenis op.

Met de introductie van JavaScript in 1995 ontstonden de eerste mogelijkheden om webpagina's interactief te maken. Dat leidde een aantal jaar later tot Dynamic HTML. Microsoft heeft een eigen implementatie van JavaScript ontwikkeld onder de naam JScript.

Als onderdeel van AJAX-toepassingen beleeft het gebruik van JavaScript tegenwoordig weer een opleving.

Bij bijna alle door Covadis ontwikkelde webapplicaties is JavaScript gebruikt. Bekijk het projectenoverzicht.

De volgende JavaScript-applicaties zijn door Covadis ontwikkeld:

Musissacrum
NL Schoon vuurwerkactie
Website met koppeling vacaturesoftware
Koppeling Funda
Applicatie rookmelders
Ouderlogin-module
Dashboard Leerlingenvervoer
Webapplicatie RouteMax
Online tool voor EventBranche
GIS-applicatie
IdeeMedia Smashboard
Onderzoeksapplicatie
Inventarisatie reclamebelasting
iOK Management Informatie Systeem
Kantoorapplicatie
Vastgoedinventarisatie