PHP

Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page, sinds PHP 3.0 betekent het PHP: Hypertext Preprocessor. PHP is een server-side scriptingtaal, die hoofdzakelijk wordt gebruikt om op de webserver dynamische webpagina's te creëren. De taal zelf is voor de gebruiker onzichtbaar. Alleen het resultaat is te zien en dat ziet eruit als een HTML-pagina. PHP is een scripttaal en wat syntax betreft vergelijkbaar met C. Vanaf PHP 5 is het mogelijk objectgeoriënteerd te programmeren. PHP, vaak gezien als tegenhanger van ASP, wordt vaak in combinatie met een relationele database gebruikt. De meest gebruikte relationele database voor PHP is MySQL.

De volgende PHP-applicaties zijn door Covadis ontwikkeld:

Zoopark Metelen
Ouderlogin-module
Module Digitaal Aanvragen
Dashboard Leerlingenvervoer
Webapplicatie RouteMax
Online tool voor EventBranche
IdeeMedia Smashboard
Passo voor WellKom-CS
Aanvraagmodule leerlingenvervoer