SQL

SQL staat voor Structured Query Language en is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het bevragen en het aanpassen van gegevens in een relationele database. SQL kan met vrijwel alle moderne relationele databases worden gebruikt.

SQL maakt voor de communicatie met de database gebruik van zogenaamde query's. Een query is een ASCII-tekenreeks en bevat telkens een opdracht die naar de database wordt verzonden. De database zal op zijn beurt die opdracht interpreteren en uitvoeren en stuurt, indien nodig, gegevens terug naar de opdrachtgever.

In eerste instantie werd SQL ontwikkeld als een vraagtaal voor de eindgebruiker. Het idee was dat businessmanagers SQL zouden gaan gebruiken om bedrijfsgegevens te analyseren. Achteraf is gebleken dat SQL te complex is om door eindgebruikers toegepast te worden. Het gebruik van SQL impliceert immers een volledige kennis van de structuur van de te ondervragen database. Tegenwoordig wordt SQL vrijwel uitsluitend door tussenkomst van een applicatie gebruikt. De programmeur van de applicatie benadert de database met SQL via een Application Programming Interface (API), zoals ODBC of ADO (MS Windows), JDBC (Java) of een productspecifieke API. SQL is dus in essentie omgevormd van een taal voor eindgebruikers tot een brug tussen applicaties en databases.

Veel relationele databases hebben zijn extra functies toegevoegd aan SQL. Dit kan voor problemen zorgen bij het migreren van de ene naar de andere database.

Bijna alle projecten binnen Covadis maken gebruik van SQL, want er wordt vaak een database gebruikt.

De volgende SQL-applicaties zijn door Covadis ontwikkeld:

Musissacrum
ATAG Posbankloop
Welcom, Kluswijs en Autogilde
Website met koppeling vacaturesoftware
Verzekeringswebsite met online premieberekening
Koppeling Funda
Das Zuur
Onderzoeksapplicatie
Controle hondenbelasting
WoON Energie
SEPA-tool Compassion
Toegangscontrole
ATAG Mood Indicator
Kantoorapplicatie