XML

Extensible Markup Language (XML) is een standaard formaat om gestructureerde gegevens weergeven in de vorm van platte tekst. Deze representatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan en om gegevens over het internet te versturen.

XML-talen gebruiken zogenaamde elementen en attributen om gegevens te structureren. De XML-specificatie definieert de syntaxis van elementen, attributen en de andere structuren die in XML-bestanden kunnen voorkomen. De XML-specificatie legt echter geen namen vast voor deze elementen en attributen, precies omdat deze keuze afhangt van het doel van het XML-bestand.

Het gaat in dit bestandsformaat dus meer om de structuur van informatie, dit in tegenstelling tot HTML, waarbij het meer gaat om de presentatie van de informatie.

De volgende XML-applicaties zijn door Covadis ontwikkeld:

Welcom, Kluswijs en Autogilde
Website met koppeling vacaturesoftware
Verzekeringswebsite met online premieberekening
Kantoorapplicatie